Data

Sovelluksen aineistot

Sovelluksen mukana julkaistaan seuraavat json-muotoiset aineistot.

Osoite Kuvaus Tiedostokoko
https://yksityisenhoidonhinnat.tietotarjotin.fi/data/alueet_crs_4326.geojson Alueiden rajat EPSG:4326 koordinaattijärjestelmässä 485.34K
https://yksityisenhoidonhinnat.tietotarjotin.fi/data/data_hinnat.json Hintadata 1.31M
https://yksityisenhoidonhinnat.tietotarjotin.fi/data/selite_alue.json Alueiden nimien käännökset suomeksi ja ruotsiksi 23.42K
https://yksityisenhoidonhinnat.tietotarjotin.fi/data/selite_erikoisala.json Etuuksien ja erikoisalojen käännökset suomeksi ja ruotsiksi 1.4K
https://yksityisenhoidonhinnat.tietotarjotin.fi/data/selite_toimenpide.json Toimenpiteiden käännökset suomeksi ja ruotsiksi 777

Kaikki aineistot ovat vapaasti käytettävissä Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)-lisenssin ehdoilla.

Metatiedot

Hammashoito ja lääkärinpalkkiot

Luokittelijat

 • Aluetaso
  • Hyvinvointialue
  • Kunta
 • Hintamuuttuja
  • Käypä hinta
  • Reaalihinta
 • Etuus
  • Hammashoito
  • Lääkärinpalkkio
 • Erikoisala
  • Hammaslääkärit
  • Erikoishammaslääkärit
  • Erikoistumattomat
  • Lastentaudit
  • Naistentaudit ja synnytykset
  • Ortopedia ja traumatologia
  • Silmätaudit
  • Yleislääketiede
 • Toimenpide
  • Kahden pinnan täyte: SFA20
  • Parodontologinen hoito: SDA03
  • Suun perustutkimus: SAA02
  • Lääkärin vastaanottokäynti: 0101A, 0101B, 0101C, 0101D, 0101E, 0101L
   • Hintatiedoissa ei erotella eri vastaanottokäyntien kestoja 0101A-0101E, sillä vuodesta 2023 alkaen korvauksen määrä (0101L) on sama riippumatta käynnin kestosta.
   • Eri vastaanottokäynnit 0101A-0101E ennen vuotta 2023 on yhdistetty taksakoodin 0101L alle.
 • Vuosi
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023

Mittaluvut

 • Mediaanihinta, euroa (toimenpiteen kustannus)
  • Käypä hinta kertoo hinnan aina kyseisen tilastovuoden hinnoissa, joissa ei ole huomioitu rahan arvon tai ostovoiman muutosta.
  • Reaalihinnoissa on hinnat korjattu Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksillä (2015=100) tilastoaineiston viimeisimmän tilastovuoden tasolle.

Huomiot

 • Mukana ovat vain ne käynnit tai toimenpiteet, joista on maksettu sairausvakuutuskorvauksia.
 • Hinnoista ei ole vähennetty sairausvakuutuskorvausta eikä hinnoissa ole mukana palveluntuottajan mahdollisesti perimää erillistä toimistomaksua.
 • Tilastossa ovat vain Kelan kanssa suorakorvaussopimuksen tehneet yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajat.
 • Tilastoon eivät sisälly itsenäisten ammatinharjoittajien tiedot, koska Kela ei ylläpidä rekisteriä heidän toimipaikoistaan.
 • Vuosikohtaiset tiedot on muodostettu toimenpiteen teko- tai käyntipäivämäärän perusteella.
 • Kuntatason erikoisala-, toimenpide- ja vuosikohtaisista tilastoista on poistettu kunnat, joissa havaintojen määrä oli alle viisi.
 • Erikoisalatieto on tilastojakson lopun mukainen.
  • Hammashoito on luokiteltu erikoishammaslääkärin antamaksi, jos erikoislääkärikorotus oli voimassa.
  • Lääkärin antama hoito on luokiteltu erikoislääkärin antamaksi hoidoksi, mikäli lääkärillä oli tilastovuoden lopussa tieto erikoisalasta.
  • Ulkomaalaisia lääkäreitä, kandidaatteja ja suuhygienisteja ei ole otettu huomioon tilastossa.
 • Aluejaotus on tilastoaineiston viimeisimmän vuoden mukainen.